0
Nákupný košík
Váš košík je prázdny.

Odpadové hospodárstvo

Odpady a nakladanie s odpadmi prináša záťaž skoro každej firme, od najmenších až po najväčšie spoločnosti. Tohto faktoru sme si v našej spoločnosti plne vedomý preto naším klientom poskytujeme služby ktoré minimalizujú finančnú a technickú záťaž  likvidácie odpadov. Vaše starosti v oblasti odpadov vyriešime za vás.  Zastrešíme pre vás kompletné odpadové hospodárstvo po legislatívnej stránke, ako spravovanie evidencie, kompletné vedenie odpadového hospodárstva, označenie miest určených pre odpady na prevádzke, tak aj po technickej stránske pravidelnými zberovými trasami, vybavenie zbernými nádobami a odvoz našimi zberovými vozidlami ktoré sú dobre technicky vybavené. 

Spoločnosť Econia s.r.o. ponúka riešenia pre tieto druhy odpadov:

20 01 08 Kuchynské a reštauračné odpady

20 01 25 Rastlinné oleje a tuky

Papier a kartónová lepenka

Zaváraninové sklo S4/1

Podľa požiadaviek zákazníka je možné nájsť riešenia aj pre iné druhy odpadov.